Jesu blod – Bönemanual 2020  

Jesu blod-bönemanual2020

Upp 12:12
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.” 

Uppenbarelseboken 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

 

Bekännelser över mig och min familj varje dag!

(Deklarationerna är kopplade till olika bibelord som du ska bekänna över dig och din familj) 

  1. Genom Jesu blod är jag och min familj friköpta. Satan har ingen makt över mig och min familj för nu bor vi i Guds hus. 

  Ef 1:7a)
“I honom är vi friköpta genom hans blod”.

Be den tillsammans med Psalm 91.
Be ut psalmen i ” jag form ”.

Psalm 91:1-16

Vår familj som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, vi säger till Herren: ”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”
Du ska rädda mig och min familj från jägarens snara och den härjande pesten.
Med dina fjädrar täcker Du oss, under dina vingar finner vi tillflykt. Din trofasthet är sköld och skärm. 

Vi ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten (coronaviruset) som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.  

Tusen kan falla vid våran sida, tiotusen vid vår högra sida, men oss drabbar det inte. Vi ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff. 

Vi och vår församling har sagt att Herren är vårt skydd, vi har gjort den Högste till vår tillflykt. Inget ont ska drabba oss, ingen plåga närma sig vår hydda, för Du ska befalla dina änglar att bevara oss på alla våra vägar. De ska bära oss på sina händer så att vi inte stöter vår fot mot någon sten. 

Vi ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. ”De älskar mig, därför ska jag befria dem och jag ska beskydda dem eftersom de känner mitt namn. De ropar till mig och jag svarar dem. 

Jag är med dem i nöden, jag ska rädda dem och ge dem ära. Jag ska mätta dem med långt liv och låta dem se min frälsning.”

  1. Genom Jesu blod har alla mina och min familjs synder blivit förlåtna. Det finns ingen skuld kvar, för allt blev annullerat på Golgata kors.

 

Efesierbrevet 1:7-8
“… ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.”

 

Be den med Psalm 32.
Be ut psalmen i ” jag form ”.
 

Psalm 32:1-11
En vishetspsalm av David.

Salig är jag som fått mitt brott förlåtet, min synd övertäckt!
Salig är jag som Herren inte tillräknar synd och som i min ande är utan svek.  

Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka. Sela

Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld.
Jag sade: ”Jag vill bekänna mina brott för Herren ” – då förlät du mig min syndaskuld. Sela 

Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem.  

Du är mitt beskydd, du bevarar mig och min familj från nöd, du omger mig och hela vår församling med frälsningens jubel. Sela

Du vill lära mig och undervisa mig om den väg jag ska vandra, du vill ge mig råd och låta ditt öga vaka över mig. 

Jag vägrar att vara som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till dig. 

Den gudlöse har många plågor, men den som litar på Herren omger han med nåd. Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!

 

  1. Eftersom jag vandrar i ljuset har jag gemenskap med mina trossyskon, och Jesu blod renar mig nu och för all framtid från all synd.

 

Baserad på 1 Joh 1:7
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 

Be den med Psalm 23
Be ut psalmen i ” jag form ”. 

Psalm 23:1-6
En psalm av David.

Herren är min herde, mig ska inget fattas.

Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. 

Din käpp och stav, de tröstar mig.  

Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 

Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid.

  

  1. Genom Jesu blod är jag rättfärdiggjord och Gud ser mig som om jag aldrig hade syndat. 

Baserad på Rom 5:8-9.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 

Be den med Psalm 24.
Be ut psalmen i ” jag form ”. 

Psalm 24:1-10
Av David. En psalm.

Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den, för han har grundat den på haven och fäst den på de strömmande vattnen. 

Vem får gå upp på Herrens berg?
Vem får komma in i hans helgedom?  

Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt.Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsnings Gud. 

Sådant är släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Sela

Höj era huvuden, ni portar, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in! 

Vem är han, ärans kung? 

Det är Herren, stark och väldig, Herren , väldig i strid. 

Höj era huvuden, ni portar, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in! 

Vem är han, ärans kung?

Det är Herren Sebaot, han är ärans kung. Sela

 

  1. Genom Jesu blod är jag helgad och avskild för Gud.

Baserad på Heb 13:12
Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av översteprästen som syndoffer, men kropparna bränns upp utanför lägret.
Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 

Be den med Psalm 26.
Be ut psalmen i ” jag form ”. 

Psalm 26:1-12
Av David.

Döm mig rättvist, Herre, jag är oskyldig!
Jag litar på Herren utan att vackla.
Granska mig, Herre, och pröva mig, rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Jag har din nåd för ögonen och vandrar i din sanning.

Jag sitter inte hos lögnare och umgås inte med hycklare, jag hatar de ondas församling och sitter inte hos de gudlösa. 

Jag tvår mina händer i oskuld och vandrar runt ditt altare, Herre, för att höja min röst i tacksamhet och förkunna alla dina under.  

Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. 

Ryck inte bort min själ med syndare eller mitt liv med de blodtörstiga, de som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. 

Jag är oskyldig, befria mig och förbarma dig över mig! Min fot står på säker mark. 

I församlingarna ska jag prisa Herren.

 

 

Denna dag deklarerar jag:

Jes. 50:4, 7-11
”Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge. Herren Gud ska hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Den som förklarar mig rättfärdig är nära.” 

”Vem vill då gå till rätta med mig?

Låt oss träda fram tillsammans.

Vem är min motpart?

Låt honom komma fram till mig.

Se, Herren Gud kommer att hjälpa mig. 

Vem ska då döma mig skyldig? 

De ska alla slitas ut som kläder, mal ska förtära dem.

Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst?

Även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, ska han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.

Men se, alla ni som tänder eld och omger er med brinnande pilar, vandra ni i lågorna från er eld bland de brinnande pilar ni tänt! 

Av min hand ska detta drabba er: ni ska ligga i plågor.”

 

 

Jag proklamerar denna dag att jag och min familj ska tjäna Herren!

Inget vapen som smids mot mig och min familj ska ha någon lycka för vår rättfärdighet är av Herren!

Jag ber om förlåtelse för varje rot av bitterhet och besvikelse i min familj och kastar ut varje plågoande i Jesu namn!

Jag ber om förlåtelse för varje negativt ord jag talat ut med min mun och bryter varje ord av död från min egen mun i Jesu namn! 

Jag talar nu liv och välsignelse i Jesu namn över varje människa jag mött under mitt liv och även kommer att möta! 

Jag deklarerar att varje argument mot mitt och min familjs liv är brutet i kraft av blodet! 

Jag stryker Lammets blod över dörrposten till min familjs hus i namnet Jesus och proklamerar att varje ande av död måste ge vika i Jesu namn!

Jag tackar dig Jesus för det nya förbundet genom ditt blod som ger mig tillträde till alla himlens välsignelser.

Jag tar emot alla dessa välsignelser över mig och min familj och min församling i Jesu namn! Amen!