Förtydligande gällande artikel i tidningen Dagen den 13 februari 2020

Uttalande av pastor Lennart Torebring

Förtydligande gällande artikel i tidningen Dagen den 13 februari 2020.
Bön för Sverige i Solnahallen den 13-15 mars. 

Dagen skriver en artikel den 13 februari, utifrån en intervju med Lars Enarsson och ställer en del frågor gällande folderns innehåll som givits ut i samband med evenemanget. 
I foldern skriver man om sann och falsk enhet och lyfter upp SKR som ett exempel på falsk enhet och en bild på flera samfundsledares ansikten, som ramar in skribentens ord. Frågan om SD:s roll lyfts även fram av journalisten och han beskriver att hela ledningsgruppen för evenemanget står bakom de åsikter som tas upp i foldern. 
Det är lätt att tro att detta är sant och riktigt eftersom både mitt (Lennart Torebring) och Birger Skoglunds namn och bild finns med på framsidan av foldern och dessutom stärks detta av Dagenjournalistens sammanfattning. 
Jag vill på det bestämdaste dementera detta. Vi gick endast in med en intention att be för Sverige och inget annat. Vi gick in med hjärta och själ i detta och gladde oss åt att få samla kristenheten för att ropa för Sveriges räddning. 
Vi vet att det finns olika åsikter om SKR, Katolska kyrkan och SD etc, men vårt mål var att dessa åsikter inte skulle stå i fokus, utan enbart nöden för landet. 
Trots att vi adresserade detta så publicerades artiklarna utan att vi tillfrågats. 
Vi i den sk ”ledningsgruppen” har haft olika tankar kring detta och det har medfört många diskussioner och tankegångar, utan förståelse för vår inställning. 
För mig (Lennart Torebring) och Birger Skoglund har det inneburit att vi sett oss tvungna att lämna ”ledningsgruppen” och samarbetet med bönesatsningen den 13-15 mars. 

Det känns tragiskt, men vi kan inte ge vårt accept till att skapa splittring och förvirring och samtidigt be för Sverige. Det känns främmande för oss. 
Vill också klargöra att varken Birger Skoglund eller jag själv, har på något sätt påverkats att lämna bönesatsningen, varken från SKR eller något annat håll.
Frågeställningarna kring SKR, Katolska kyrkan och SD etc, hör enligt oss hemma i ett annat forum. 

Med all respekt för alla inblandade och stor kärlek till Kristi kropp i Sverige. Låt oss alla ödmjuka oss, be samt söka Gud och omvända oss för vårt lands räddning!

Lennart Torebring
WE ARE ONE CHURCH