Esterfasta

Wao Church Ester fasta 7-9 Mars 2022 Fastan är ett mäktigt vapen när vi fastar för att söka Gud mer än något annat under tre dagar. Vi avsätter så mycket tid vi kan dessa dagar till att gå ned på våra knän och be och söka honom. Vi ber även inom oss när vi går till...